سلب مسئولیت محتوا

تمامی محتوای منتشر شده در مجله تخصصی مسیر بر اساس اطلاعات به دست آمده از مقالات، مجلات، پژوهش‌ها، تحقیقات و اطلاعات ارائه شده در مجامع بین‌المللی است. برای تهیه و انتشار این مطالب، وقت، تخصص و دقت بسیاری استفاده می‌شود تا مطالبی قابل استناد و معتبر به جامعه مخاطبین مسیر ارائه شود.

اما با توجه به موارد بیان شده، مجله تخصصی مسیر تمامی مقالات منتشر شده را فقط در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی جامعه ارائه می‌دهد و هیچ هدف یا ادعایی درباره به کار بردن روش‌ها، توصیه‌ها یا داروهای ذکر شده در محتوای وب‌سایت ندارد.

بدون‌شک دریافت هرگونه درمان چه در حوزه عمومی و چه در موارد تخصصی باید زیر نظر پزشک متخصص و با توجه به شرایط شخصی بیمار و میزان پیشرفت بیماری اتفاق بیفتد.

به همین دلیل مسئولیت بهبود یا عوارض هرگونه پیشنهاد، تجویز، توصیه، درمان یا هر راهکاری که مخاطبان از محتوا مجله تخصصی مسیر دریافت داشته‌اند، بر عهده این وب‌سایت نیست.

ما در مجله مسیر صرفا برای آگاهی‌بخشی در خصوص بیماری‌های روماتولوژی مطالبی ارائه می‌کنیم تا در افزایش سطح آگاهی جمعی مخاطبان خود موثر باشیم.

همچنین تاکید داریم که مجله تخصصی مسیر هیچ مسئولیتی در برابر موارد خود درمانی یا درمان بر اساس دریافت‌های شخصی افراد از محتوای منتشر شده در مقالات ندارد.